home

จำนวนขวดที่รีฟันแล้ว

999,999,999

มูลค่าขยะที่รีฟันแล้ว

999,999,999

ปริมาณ CO2 ที่ลดได้ทั้งหมด

999,999,999

เทียบเท่ากับเราปลูกต้นไม้ไปแล้ว

999,999,999

Tomorrow Green Together

โลกใบนี้จะดีขึ้นได้ด้วยการที่ทุกคนร่วมกันลงมือทำในสิงที่ดี
Refun ลงมือทำในสิ่งที่เราเชื่อ เราเชื่อในการรีไซเคิล เราเชื่อในการร่วมมือกัน
เราจึงสร้างแนวทางเล็กๆ เพื่อสร้างหนทางที่ให้ทุกคนจะได้แสดงพลังร่วมกัน

"พรุ่งนี้สีเขียวร่วมกัน"

กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวก