ตู้รีฟัน…..ในรายการ “เปลี่ยนเถิดชาวไทย” ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 ตู้รีฟันออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ในรายการ "เปลี่ยนเถิดชาวไทย" มี สสส. เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการ โดยในรายการเป็นการแข่งขันกันนำเสนอไอเดียที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดีขึ้นในแง่ต่างๆ ซึ่งทางทีมรีฟัน (Refun) ก็แน่นอน อยู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในรอบแรกมีทั้งหมด 5 ทีม แต่ละทีมก็จะเลือกประเด็นที่น่าสนใจ มาลองหาแนวคิดและวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดีขึ้น จากนั้นก็นำเสนอให้กรรมการได้เลือกเอา 3 ทีม ไปพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นผลงาน ให้ได้ลองไปสร้างและนำไปใช้จริงในสังคมดู ซึ่งทีมรีฟัน ก็ใช้ไอเดียของการเปลี่ยนภาพขยะเดิมของคนในสังคมที่มองว่าน่ารังเกียจ ให้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจดูดีได้ถ้ามีการจัดการที่ดี โดยการใช้ตู้แยกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติที่ทันสมัย ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้ดี และเมื่อมุมมองของขยะของคนเริ่มเปลี่ยนไป การแก้ปัญหาขยะก็จะมีทางออกได้จริง
ซึ่งไอเดียนี้ ก็สามารถเอาชนะใจกรรมการผ่านเข้าสู่รอบสองไปได้สำเร็จ คราวนี้กติกาของรอบนี้คือการลงมือสร้างต้นแบบจริงเพื่อนำไปลองใช้กับคนในชีวิตจริง งานนี้ทางทีมรีฟันเลือกที่จะลงพื้นที่ที่โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : UBRU และได้พัฒนาตัวตู้และโปรแกรมเชื่อมต่อกับธนาคารขยะของมหาวิทยาลัย ผลจะเป็นอย่างไร เชิญร่วมติดตามได้เลยครับ

ชมคลิป

ทั้งรายการ : Youtube

เฉพาะทีมรีฟันรอบสอง : Youtube