มาทดลองระบบ REFUN กันที่ 7-11 อุบลราชธานี 2 สาขา

วันที่ 1-5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณไพบูลย์ จงสุวัตน์ให้มาทดลองตู้รีฟันกันในสภาพการใช้งานจริงที่หน้าร้าน 7-11 สาขาถนนราชบุตรและสาขาบ่อนไก่ สาขาละ 1 เครื่อง เพื่อเป็นการทดลองการใช้งานจริง ในขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด ซึ่งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก

สิ่งสำคัญที่สุดของการทดลองคือการได้รับความเห็นและความรู้สึกจากผู้ใช้บริการจริง ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์มากมายมาใช้พัฒนาต่อไป

#Recycling is fun!