ออกบูธโครงการตาวิเศษสัญจร อุบล

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ทีมงานรีฟันได้รับเชิญจากมูลนิธิสร้างสรรค์ไทย(ตาวิเศษ) และ สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมแสดง

นวัตกรรมตู้รีฟัน ตู้รีไซเคิลอัตโนมัติ และระบบรีฟันแบงค์

ในกิจกรรมตาวิเศษสัญจร ซึ่งจัดขึ้นบนที่ลานอุบลสแควร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมชมงานเป็นอย่างมาก