เกี่ยวกับเรา

รีฟัน เราเชื่อและทำในสิ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้น
ด้วยการคัดแยกขยะอย่างมีการจัดการที่สร้างสรรค์ จะมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่ใช้แล้วทิ้ง
ความสนุกจะดึงคนมาเริ่มทำ ความง่ายจะช่วยให้คนทำได้ตลอดไป
จนกลายเป็นนิสัย สุดท้ายจิตสำนึกจะเกิดขึ้นมา