เซ็นทรัลเวิลด์รักษ์โลก ติดตั้งตู้รีฟันให้บริการลูกค้าแล้ว รางวัลเด็ดๆ เพียบ

วันนี้ Refun ที่ เซนทรัลเวิลด์ พร้อมให้บริการลูกต้าแล้วนะครับ

 

โดยมีจำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ทางเข้าห้างอิเซตัน และที่ชั้น B1 ฝั่ง The office

ซึ่งจากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านเศรษฐกิจและสังคมมาตลอดระยะเวลาร่วม 70 ปี ซึ่งได้กำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจ จัดทำมาตรการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านเทคนิค ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านพฤติกรรม โดยได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในโครงการต่างๆ อาทิ ธุรกิจศูนย์การค้า มีการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็นหลอด LED ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า, การติดตั้งแผลเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากระบบ รวมถึงการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต ได้มีการพัฒนาระบบซักผ้าโดยใช้โอโซน ซึ่งสามารถลดการใช้สารเคมี นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปรดต้นไม้ ติดตั้งระบบ Sensor ตัดไฟและแอร์อัตโนมัติ

นอกจากนั้น กลุ่มเซ็นทรัล ยังริเริ่มโครงการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า ผ่านเครื่องรับซื้อขวดอัตโนมัติ Goes Green รับแต้มนำไปใช้เป็นส่วนลดจากร้านค้าในเครือเซ็นทรัล  ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มติดตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีจำนวนขวดพลาสติกที่นำมาแลกคูปองถึง  21,843 ขวด ซึ่งในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกปีนี้   ได้นำเครื่องนี้มาจัดแสดงและให้ใช้งานได้ที่บูธ เซ็นทรัลทำ”

 

ส่วนกลุ่มธุรกิจโรงแรมในเครือเซ็นทารานั้น มีการเปลี่ยน Laundry Bag, Shopping bag และ  Beach bag จากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าและถุงสปันบอล เปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกเป็นขวดแก้วในห้องพักแขก ไม่ใช้ถุงขยะดำในห้องพักแขก ลดการใช้หลอดพลาสติกจะเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษแทน  ติดตั้งที่กดแชมพูและสบู่ในรีสอร์ทแทนขวดพลาสติก