วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่2 Refun แห่ง SID ไม่ขอพลาด

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ทางคณะวิศกรรมศาสตร์ ภาควิชาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานวันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขึ้น และทางตู้รีฟันไม่ขอพลาดร่วมงานครั้งนี้ด้วย เพราะหากไม่มีภาควิชานี้ ก็คงไม่มีตู้รีฟัน และหากไม่มีมี SID ก็คงไม่มีรีฟันในวันนี้ งานนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มาเป็นประธานในงาน รวมไปถึงท่านอาจารย์ผู้ใหญ่เสาหลักในสาขาวิศวะสิ่งแวดล้อม ก็มาร่วมงานนี้กัน ผู้บริหาร อาจารย์ปัจจุบัน พี่น้องวิศวกรหรือทุกท่านที่อยู่ในสายงานสิ่งแวดล้อม ก็มากันมากมาย รวมไปถึงน้องๆนิสิต นักเรียน และผู้สนใจที่มาร่วมงาน ก็มานั่งฟัง เดินชมงาน ชมบู๊ท ร่วมเล่นตู้รีฟันกันอย่างสนุกสนาน

ขอขอบคุณ ทางภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ Siam Innovation District มา ณ ที่นี้ด้วยจ้า

Refun