กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประกวดทั้งที Refun ลุยเลย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประกวดทั้งที Refun ลุยเลย

เรียกได้ว่า งานนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 (รอบคัดเลือก) เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด ซึ่งเป็นเวทีในการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ โดยการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 เน้นในเรื่องการสร้างนวัตกรรมให้มีการนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ในเชิงนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ได้แก่ นวัตกรรมเชิงการวิจัย การทดลองในระดับชุมชนสถานศึกษาที่พัฒนา การจัดการ รูปแบบ วิธีการ หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการขยะมูลฝอยให้ดีขึ้น สามารถดำเนินการได้เองแบบง่ายๆ ต่อยอดสร้างรายได้ หรือใช้ประโยชน์ได้จริง

และได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับทีมที่ผ่านการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี 2561 รอบคัดเลือก จำนวน 66 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 101 ผลงาน หนึ่งในนั้นคือ Refun นะจร้า

งานนี้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล และเป็นประธานในการพิจารณาตัดสินการประกวดผลงานฯรอบชิงชนะเลิศ

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน กันด้วยนะจ๊ะ