ขอบคุณผู้เยี่ยมชมบู๊ทรีฟันที่งาน RISE 2016

จบไปแล้ว !!!! กับงาน RISE 2016 ซึ่งจัดโดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ CentralPlaza Ubonratchathani บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาร่วมออกบู๊ทกันมากมาย รวมถึง REFUN ก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับการบ่มเพาะจากที่แห่งนี้ ครั้งนี้รีฟันได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ ตู้รีฟันและรีฟันแบงค์ ไปร่วมแสดงในงาน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากท่านผู้ใหญ่ในงาน อาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติมากมาย รวมไปถึงผู้ที่มาเดินเที่ยวที่ CentralPlaza Ubonratchathani ตลอดทั้งวัน
สุดท้ายต้องขอขอบคุณศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมงานผู้จัดงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงทุกท่านที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมบู๊ทของREFUNอย่างคึกคัก ขอบคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีที่มองเห็นคุณค่าของการรีไซเคิล และได้เตรียมที่จะมีโครงการร่วมกันต่อไป
Recycling is fun!