ออกบู๊ทงานดิจิตอลไทยแลนด์

ตู้รีฟัน

ได้รับเกียรติให้ไปร่วมแสดงผลงานกับบู๊ทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคม Intania Open Innovation Club (IOIC) ในงานดิจิตอลไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตย์ โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงานและเดินชมผลงาน