REFUN ! ออกบูธที่สริกิติ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ทีมงานรีฟันได้รับเชิญจาก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ในงาน NSTDA. Investor Day 2015 จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์