Refun ไปร่วมงาน Startup Regional Rise

วันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ.2559 รีฟันได้ไปร่วมงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ที่ขอนแก๊น มวนหลายสายเทคบ้านเฮา คนมาเยี่ยมชมกันมากมาย

#Recycling is fun!