Refun Bank

รีฟันแบงค์ โปรแกรมจัดการธนาคารขยะออนไลน์

“…จากเดิมที่ต้องเสียเงินจ้างพนักงานทำความสะอาดคอยเก็บกวาดขยะถุงโต จ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะไปทิ้ง
จะดีมั้ย ถ้าเราสามารถทำให้ของทิ้งลดลงครึ่งหนึ่ง และมีรายได้จากขยะที่เคยต้องเสียเงินทิ้ง…”

จุดเด่น

มีฐานข้อมูลขยะบริการให้
เก็บข้อมูลออนไลน์
บันทึกง่ายไม่ซับซ้อน
เรียกดูรายงานได้ทันที
สมาชิกตรวจสอบได้ทั้งหมด

ปัญหา

ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ทำให้มีปริมาณขยะที่ต้องทิ้งเยอะ

เสียทั้งเงินค่าจ้างคนเก็บกวาดทำความสะอาด
เสียทั้งเงินค่าธรรมเนีมการทิ้งขยะ

คนเก็บก็เก็บกันไม่หมด คนเก็บใช้เวลาไปกับการคัดแยกขยะที่ได้มา
ก็ไม่มีเวลาไปเก็บขยะที่ทิ้งใหม่
หรือแยกขยะขายได้ตังค์เยอะแล้วก็ไม่ไปเก็บ พักบ้างไรบ้าง

ถังขยะมีแยกไว้ 4 ถัง แต่รถเก็บมี 1 คัน
คนเก็บก็ต้องรวมกัน หรือมีคนทิ้งผิด 1 คน
ก็ต้องมานั่งแยกใหม่อยู่ดี

ขยะมันถูกทิ้งรวมกันจนปนเปื้อน
จนเลอะเทอะเกินจะเอาไปขายก็ขายไม่ได้

อยากคัดแยกขยะ แต่ไม่รู้จะมีวิธีการอย่างไร
จะเริ่มและทำจนจบอย่างไร

เป้าหมาย

มีขั้นตอนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ดี ปริมาณของที่เหลือทิ้งลดลง สร้างรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล จนกิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน และฝังตัวกลายเป็นจิตสำนึกให้กับคนรุ่นต่อๆไป

แนวคิดและหลักการจัดการขยะ

ทำให้เกิดการคัดแยกขยะด้วยคนที่ทิ้งขยะเป็นคนคัดแยกเอง โดยสร้างแรงจูงใจจากรายได้หรือผลตอบแทนจากการคัดแยกขยะ เพื่อให้ปริมาณขยะที่เหลือทิ้งลดลง เริ่มต้นจากไม่กี่ประเภท เพื่อให้เกิดกิจวัตรง่ายๆก่อน แล้วจึงเพิ่มประเภทขยะให้การคัดแยกให้ละเอียดมากขึ้น ลดของที่ทิ้งได้มากขึ้น และยังได้เงินมากขึ้นด้วย

วิธีการจัดการขยะ ด้วยธนาคารขยะรีไซเคิล

ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ การรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสมาชิกเพื่อรวบรวมขายต่อ โดยใช้รูปแบบการฝากถอนเงินแบบธนาคารมาใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกและลดเวลาการจัดการ รูปแบบการฝากออมแบบธนาคารเหมาะกับการสะสมยอดน้อยๆแต่บ่อยๆ โดยเป็นการจัดการภายในองค์กรกันเอง เพื่อประโยชน์ขององค์กรและคนภายในองค์กรนั้นเอง

ขั้นตอนการดำเนินงาน ธนาคารขยะรีไซเคิล : Refun Bank

ตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นในพื้นที่หน่วยงาน
เตรียมกรรมการ เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นจุดบริหารจัดการขยะรีไซเคิล

เตรียมผู้มารับซื้อต่อ โดยดูจากการขายขยะเดิม
ว่าใครมาซื้อ ราคาเท่าไหร หรือลองหาผู้รับซื้อรายใหม่
หรือลองออกไปเสาะหาร้านรับซื้อที่มีบริการมารับถึงที่

เตรียมสมาชิก ซึ่งก็คือนักเรียน/ห้อง หรือพนักงาน/เจ้าหน้าที่/แผนกต่างๆ
หรือคนในชุมชน/ห้องพัก/ครัวเรือน มาทำการสมัรสมาชิก
เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากก่อน จึงจะมาใช้บริการได้

ประชาสัมพันธ์นัดแนะกันภายในองค์กร
กำหนดวันเวลาที่จะทำกิจกรรม
เพื่อให้ใช้เวลาทำการไม่นานและได้ผลที่ดี
อธิบายประเภทของขยะรีไซเคิลที่จะรับฝากและวิธีการฝาก
โดยการนำมาฝากก็คือการ ตีมูลค่าขยะรีไซเคิลตามประเภท
ตามน้ำหนัก ตามจำนวน และคูณกับราคาที่เราตั้ง

ราคาขยะที่ธนาคารตั้งขึ้นมารับซื้อสมาชิก
ก็มาจากราคาที่ธนาคารขายให้ผู้ที่จะรับซื้อต่อ
หักลบด้วยส่วนต่างตามที่ธนาคารกำหนดขึ้น
ซึ่งส่วนต่างตรงนี้ก็จะนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
หรือส่วนแบ่งต่างๆตามแต่ที่กรรมการ
จะตกลงกันภายในชุมชนและองค์กร หรือเป็นกำไรจากการดำเนินงาน

เมื่อสมาชิกมานำขยะมาส่งจนเสร็จกิจกรรมฝาก
ธนาคารส่งขยะที่รวมได้ทั้งหมดให้กับผู้รับซื้อต่อ
ก็จะคิดเงินการขายสินค้าทั้งหมดที่ผู้รับซื้อเก็บขึ้นรถไป
นั่นหมายถึงขยะทั้งหมดก็ถูกนำออกจากพื้นที่ไปรีไซเคิลต่อไป

เมื่อธนาคารรับเงินสดจากขายขยะให้ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลแล้ว
ลงบัญชีรายรับ ก็เป็นการจบรอบกิจกรรมการฝากขยะครั้งนั้น
แล้วจะทำการฝากครั้งใหม่ต่อไป
จะเป็นรอบความถี่กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ก็ตามแต่มติที่ประชุม

จากนั้นเมื่อมีการสะสมเงินฝากไว้จำนวนหนึ่ง ธนาคารก็จะเปิดให้สมาชิกได้มาถอนเงินสดออกไป ตามยอดฝากของแต่ละคน โดยอาจกำหนดให้ถอนได้ตามวันที่กำหนด และเพื่อให้จัดการง่าย ก็ให้สมาชิกแจ้งยอดที่จะถอนก่อน 1 วัน เพื่อที่ธนาคารจะได้ไปเตรียมเงินสดออกมาไว้รอจ่ายให้สมาชิกให้ตามยอดที่ต้องการ

ข้อแนะนำ : นัดแนะวันเวลาที่ให้สมาชิกเอาขยะมาส่ง พร้อมกับให้คนที่จะรับซื้อต่อมารอรับขึ้นรถไปเลย เพื่อไม่ต้องมีสต๊อก ไม่ต้องทำพื้นที่สำหรับเก็บขยะรีไซเคิลรวม และให้ผู้รับซื้อ เป็นผู้ช่วยจัดการคัดแยกด้วย ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีหน้าที่แค่คีย์ข้อมูลเข้าระบบเท่านั้น

อีกอย่างนะ เรายังคำนวณเรื่องการลดการปล่อยก๊าซ Co2 ที่ได้จากการรรีไซเคิลขยะได้ทันทีอีกด้วย

“สาเหตุที่ปริมาณขยะเยอะ เพราะคนไม่คัดแยก สาเหตุที่คนไม่คัดแยก เพราะไม่มีจิตสำนึก สาเหตุที่คนไม่มีจิตสำนึก เพราะไม่มีระบบที่สร้างจิตสำนึก”

กิจกรรมทั้งหมดนี้ สามารถทำได้ด้วย คนบันทึกข้อมูลเพียง 1 คน คนตรวจสอบเงินอีก 1 คน เพื่อส่งเงินให้กับคนหลายๆคน เพื่อแลกกับขยะที่ถูกจัดการให้สะอาดขึ้นเพื่อทุกคนได้พร้อมๆกัน โดยผ่านโปรแกรม Refun Bank เพียง 1 โปรแกรม

Copyright © 2019. All rights reserved.