อัสสัมชัญแผนกประถม นำเครื่อง Refun Machine มาใช้ในโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ร่วมมือจากบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด มอบตู้ Refun Machine จำนวน 2 ตู้

เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนการทิ้งให้เป็นพลังสร้างสรรค์ รณรงค์ส่งเสริมให้นำขวดน้ำดื่ม (PET) นำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกระบวนการ รีไซเคิล นำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยที่หลากหลาย โดยได้รับเกียรติจากคุณวีระชัย คริสต์วทัญญู ผู้จัดการฝ่ายขายเส้นใยสิ่งทอ เส้นใยอุตสาหกรรม ตัวแทนบริษัทเป็นผู้ส่งมอบ พร้อมทั้ง Mr.Masao Kiba ผู้ประสานงานจาก JDFA คุณศุภชัย ชื่นจิต หัวหน้าดูแลลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท รีฟัน จำกัด ผู้ผลิตตู้ Refun Machine โดยมีภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียนผ่านทาง JDFA ให้นักเรียนได้รับโอกาสส่งเสริมความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งนโยบายที่สอดคล้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและบริษัทบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ที่มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการนำกลับมาใช้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร


โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รายการเช้าข่าว 7 สี จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มาทำเรื่องราวของการใช้ Refun Machine ผ่านทางรายการข่าว “7 จุดประกาย” ในการใช้ประโยชน์จากเครื่อง Refun Machine ของเด็ก ๆ ในโรงเรียน โดยจะออกอากาศในรายการข่าวเช้า 7 สี วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอบพระคุณภารดา มาสเตอร์ ทุกท่าน บ.เทยิ่นผู้ใจดี และTIPMSE มา ณ ที่นี้ด้วย

ที่สำคัญน้องๆทุกคน #สวัสดีอนาคตที่สวยงาม

Tomorrow Green Together